43η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΗΣ “Από ...Καρδιάς”
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

43η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΗΣ “Από ...Καρδιάς”

43η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΗΣ

“Από ...Καρδιάς”

ΑΓΑΠΗ

ΥΓΕΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

9:00 με 13:00

ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Πληροφορίες

Ημ/νια Διοργάνωσης:

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022 - 9:00πμ εώς 1:00μμ