Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης

Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με το υπ’ αρ. πρωτ. 149967/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ και απευθύνεται κυρίως σε νηπιαγωγούς. Άμεσοι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα νήπια και έμμεσοι ωφελούμενοι οι γονείς, αφού ενημερώνονται διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια μέσα από κατάλληλο ενημερωτικό υλικό.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει τα νήπια να λύσουν βασικές απορίες τους για το πώς ήρθαν στον κόσμο και για το πώς θα μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από διάφορους κινδύνους με πιο σημαντικό τον κίνδυνο κάποιας σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα 3ετούς συλλογικής εργασίας δεκατεσσάρων (14) νηπιαγωγών και μίας (1) Βρεφονηπιοκόμου με την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα».

Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα

 

Living Values in Education - Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση

Το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση” (Living Values Education Program), προέκυψε από την ανάγκη να μειωθεί η αρνητική επίδραση στα παιδιά από την αυξανόμενη βία, τα κοινωνικά προβλήματα και την έλλειψη σεβασμού προς άλλους και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1995 και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με την συνεργασία εκπαιδευτικών απ΄όλο τον κόσμο. Σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) σε Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Μέσα από ιστορίες, συζήτηση, δραστηριότητες και παιχνίδια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 12 αξίες ζωής: την ειρήνη, τον σεβασμό, την αγάπη, την υπευθυνότητα, την ευτυχία, την συνεργασία, την τιμιότητα, την ταπεινότητα, την ανεκτικότητα, την απλότητα, την ενότητα και την ελευθερία. Τα παιδιά αυξάνουν τις γνώσεις τους αλλά και τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Μέσα στην τάξη τους αναπτύσσεται ένα κλίμα όπου τα παιδιά νιώθουν σεβασμό, εκτίμηση, κατανόηση, αγάπη και ασφάλεια.

Το πρόγραμμα «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν.Πέλλας «Όραμα».

Living Values in Education - Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση

 

Παιδαγωγικό υλικό αγωγής υγείας "Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού"

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η έκδοση του ΚΕΘΕΑ είναι προσαρμογή στα ελληνικά  της έκδοσης του βρετανικού οργανισμού  με τίτλο «Skills for the Primary School Child». Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και της προστασίας του παιδιού του δημοτικού καλλιεργώντας τις προσωπικές και κοινωνικές του δεξιότητες.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς  από το νηπιαγωγείο έως την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου  και προσπαθεί να τους μεταδώσει το πνεύμα, αλλά και τις προσεγγίσεις και τεχνικές που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην τάξη  ενισχύοντας τις θετικές συμπεριφορές, αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων, θέσπισης και επίτευξης στόχων. Ταυτόχρονα βέβαια αυτές οι προσεγγίσεις και τεχνικές ενδυναμώνουν την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία και αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών τους, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη.

Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού

 

Παιδαγωγικό υλικό αγωγής υγείας "Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο"

"Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο" είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά νηπιαγωγείου, το οποίο συντελεί στην διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στη νηπιακή ηλικία. Σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης "Πυξίδα" του Δήμου Συκεών της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη των νηπιαγωγών να εφαρμόσουν πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης στην τάξη τους. Βασίζεται στο σκεπτικό ότι η νηπιακή ηλικία αποτελεί γόνιμη περίοδο για την ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης γιατί τα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία και ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε νέα ερεθίσματα. Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό  το οποίο είναι δομημένο με σαφείς στόχους και μεθοδολογία, προσφέρει στους νηπιαγωγούς τρόπους ανάπτυξης συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο

 

Το σπίτι των παιδιών

«Το σπίτι των παιδιών» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού. Σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης "Πυξίδα" του Δήμου Συκεών της Θεσσαλονίκης.

Επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται µε την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψη της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Προσπαθεί να προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο, «το σπίτι των παιδιών», στο οποίο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας να επεξεργαστούν θέματα της καθημερινότητας τους.

Το σπίτι των παιδιών

 

Παιδαγωγικό υλικό αγωγής υγείας "Συζητήσεις εφήβων"

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, το οποίο επεξεργάζεται θέματα που αφορούν στη μοναδικότητα, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ανθρώπου από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, στο ρόλο της παρέας στην ζωή του εφήβου, στα συναισθήματα, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κλπ. Το υλικό βοηθάει τους μαθητές να καλλιεργήσουν προσωπικές δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να διαφοροποιούνται από τους άλλους σε περιπτώσεις υιοθέτησης αυτοκαταστροφικών μορφών συμπεριφοράς.

Συζητήσεις εφήβων

 

Παιδαγωγικό υλικό αγωγής υγείας "Στηρίζομαι στα πόδια μου"

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής. Το "Στηρίζομαι στα πόδια μου" είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου. Το πρόγραμμα επεξεργάζεται θέματα που αφορούν στην λήψη αποφάσεων, στην κατανόηση των επιρροών, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αποφασιστικότητας, στα συναισθήματα, στην ταυτότητα κλπ. Το υλικό συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Στηρίζομαι στα πόδια μου

 

Ξέρω τι ζητάω

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης (Eu- Dap II), το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ συμμετείχε στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού «Ξέρω τι ζητάω» (περιλαμβάνει Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Τετράδιο για τους μαθητές και κάρτες πληροφόρησης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δώδεκα συναντήσεων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές γυμνασίου, από εκπαιδευτικούς που έχουν καταρτιστεί στα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά-βιωματικά σεμινάρια. Το πρόγραμμα «Ξέρω τι ζητάω» αποσκοπεί στην πρόληψη της χρήσης καπνού, ναρκωτικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με την καινοτόμο ευρωπαϊκή μελέτη, η εφαρμογή του προγράμματος σε μαθητές μειώνει κατά 25-30% τις πιθανότητές τους, όσον αφορά στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

ΣΞέρω τι ζητάω