Ολοκλήρωση Ομάδας «Επαγγελματική Εξουθένωση – Καταξιωτική Ενίσχυση Αποθεμάτων»
ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ολοκλήρωση Ομάδας «Επαγγελματική Εξουθένωση – Καταξιωτική Ενίσχυση Αποθεμάτων»

Ολοκλήρωση Ομάδας «Επαγγελματική Εξουθένωση – Καταξιωτική Ενίσχυση Αποθεμάτων»

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το βιωματικό πρόγραμμα με τους εκπαιδευτικούς του 2ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας με στόχο την ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους.

Η επιμόρφωση ξεκίνησε μετά από αίτημα των δύο σχολείων και ολοκληρώθηκε σε 4 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Συμμετείχαν 19 εκπαιδευτικοί.

Η επιμόρφωση βασίστηκε στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση που εστιάζει στις εμπειρίες των ανθρώπων οι οποίες συνδέονται με τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις το άτομο και η ομάδα συνδέονται με τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση των ατομικών και συλλογικών/εκπαιδευτικών στόχων.

Πληροφορίες

Ημ/νια Διοργάνωσης:

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022 - 5:00μμ εώς 7:30μμ

Ίσως να σας ενδιαφέρουν :